The world ain't all sunshine and rainbows. -  motivacioni govor - Rocky Balboa

The world ain't all sunshine and rainbows. - motivacioni govor - Rocky Balboa

Kako život funkcioniše? Šta Vas čeka? Najprostijim riječima je objašnjeno u klasičnom motivacionom govoru Rocky-a!